• +48 71 715 80 88

 • Centrum Medyczne ENDO-MED | WROCŁAW   PL. SOLIDARNOŚCI 1/3/5

Dzisiaj czynne

od 900 do 1900 zobacz
pozostałe dni

REJESTRACJA ONLINE

Zespół specjalistów

z dużym doświadczeniem

dowiedz się więcej

Opieka koordynowana: projekt współfinansowany przez UE

FEPR-DS-UE-EFRR-kolor

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt pn. „Wdrożenie opieki koordynowanej w zakresie profilaktyki i leczenia nowotworów przewodu pokarmowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, VI oś priorytetowa – infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.2 – Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. Projekt jest realizowany przez ENDO-MED s.c. Renata Chrobak-Masłowska i Mariusz Masłowski, w partnerstwie z następującymi podmiotami:

 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,
 • NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Beata Flakowicz,
 • Polski Związek Głuchoniemych Oddział Opolski.

Projekt realizowany jest na terenie miasta Wrocław oraz Świdnicy w siedzibie Partnerów Projektu, przy czym udział Polskiego Związku Głuchoniemych będzie realizowany w sposób zdalny przez zapewnienie kontaktu z tłumaczem języka migowego. Centrum opieki koordynowanej jest przychodnia specjalistyczna ENDO-MED pl. Solidarności 1/3/5 53-661 Wrocław.

Celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług opieki zdrowotnej szczególnie w zakresie badań endoskopowych w celu wczesnego wykrycia nowotworów jelita grubego oraz zabiegów chirurgicznych likwidujących potencjalne ogniska nowotworów (usuwanie polipów) w regionie miasta Wrocław oraz Świdnicy. W związku z tym zakłada się, że projekt wpłynie na poprawę efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, rozwój nowych specjalistycznych usług medycznych szczególnie w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych, a także zwiększenie ludności objętej ulepszonymi usługami zdrowotnymi. OPIS PROJEKTU: W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt podnoszący jakość diagnostyki, tj. dwa zestawy endoskopowe, aparat do diagnostycznej i terapeutycznej ultrasonografii endoskopowej (EUS) i ultrasonograf z funkcją elastografii tkankowej w czasie rzeczywistym, a także sprzęt podnoszący jakość zabiegów wykonywanych na salach zabiegowych współpracujących z pracowniami Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (Insuflator CO2, Aparat Elektrochirurgiczny ATOM oraz Diodowy Laser Chirurgiczny). Ponadto projekt przewiduje przystosowanie przychodni specjalistycznej ENDOMED do potrzeb osób niepełnosprawnych. Temu celowi służyć będzie zakup wyświetlacza do rejestracji i pod gabinety lekarskie, wideotelefonów umożliwiających połączenie się z tłumaczem w Polskim Związku Głuchych oraz zestawu do przetwarzania głosu na tekst.  W związku z tym, że pacjentami ENDOMED są często osoby starsze, zgłaszające obawy przed zabiegiem, przewidziano  uruchomienie salki relaksacyjnej. W opisywanej salce zostanie zamontowany wyświetlacz, dzięki któremu pacjenci będą mogli zapoznać się ze sposobem wykonania zabiegu i w ten sposób rozwiać obawy przed zabiegiem.   Termin rzeczowej realizacji projektu: 30.12.2015r. – 31.08.2018 r. Wartość Projektu: 1 996 473,80 zł , w tym: Wartość dofinansowanie: 1.697.002,73 zł Wkład własny: 299.471,07 zł. Nr projektu: RPDS.06.02.00-02-0068/16

Projekt jest skierowany do pacjentów, zwłaszcza zamieszkujących okolice Wrocławia oraz szpitali świadczących usługi w zakresie diagnostyki jelita grubego, w zakresie usuwania polipów na jelicie grubym oraz usuwania żylaków odbytu. Szczególną grupą interesariuszy są osoby niepełnosprawne, zwłaszcza niedosłyszące oraz niedowidzące oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym korzystające z usług MOPS i GOPS. Szacuje się, że realizacja projektu umożliwi wykonywanie począwszy od 2018, co najmniej 4 000 badań endoskopowych rocznie (wraz z usunięciem ewentualnych polipów poniżej 10 milimetrów), co najmniej 300 zabiegów usunięcia polipów powyżej 10 milimetrów (zabiegi będą wykonywane na salach zabiegowych współpracujących z pracowniami AOS) oraz 400 zabiegów mających na celu usuniecie żylaków jelita grubego.

Rak jelita grubego to drugi co do częstości występowania nowotwór złośliwy stanowiący istotne wyzwanie dla polskiej onkologii zarówno pod względem organizacyjnym, jak i społecznym. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, w 2013 roku odnotowano w Polsce 17 tys. nowych zachorowań (2 dekady temu zachorowalność na nowotwory jelita grubego kształtowała się na poziomie ponad 10 tys.). Dlatego też w ramach projektu zostanie zakupiony nowy sprzęt do diagnostyki i terapeutyki nowotworów jelita grubego:

 • ZESTAWY ENDOSKOPOWE – służą do wykonywania zabiegów endoskopowych, które umożliwiają obrazowanie i nieinwazyjną diagnostykę jelita grubego. Istnieje również możliwość pobrania próbek w trakcie badania do dalszej diagnostyki laboratoryjnej.
 • DIAGNOSTYCZNY I TERAPEUTYCZNY EUS oraz ULTRASONOGRAF Z FUNKCJĄ ELASTOGRAFII TKANKOWEJ W CZASIE RZECZYWISTYM – Sprzęt przeznaczony do badania przewodu pokarmowego łączący ocenę endoskopową i ultrasonograficzną. Za pomocą specjalnego endoskopu wyposażonego w głowicę USG wykonuje się badanie wnętrza przewodu pokarmowego, jego ścian i sąsiadujących narządów. EUS umożliwia obrazowanie ściany przewodu pokarmowego i narządów przylegających do przełyku, żołądka, dwunastnicy oraz odbytnicy. Sprzęt umożliwi ocenę niewidocznych w badaniu endoskopowym patologicznych naczyń głębokich, nieuwypuklających się do światła jelita grubego. Innymi słowy, za pomocą jednego aparatu (endosonografu) wykonuje się zarówno badanie endoskopowe, jak i ultrasonografię. Aparat taki z wyglądu przypomina zwykły endoskop, ma jednak na końcówce specjalną głowicę USG. Ultradźwięki, wykorzystywane w badaniu USG przez powłoki brzuszne, nie przechodzą przez powietrze i dlatego zwykłe badanie USG w zasadzie nie nadaje się do oceny przełyku, żołądka i jelit. Natomiast fakt, że głowica USG znajduje się na endoskopie w świetle przewodu pokarmowego powoduje, że możemy z dużym powiększeniem „prześwietlać” ultradźwiękami ścianę żołądka czy jelit. Możemy również badać struktury sąsiednie, na przykład drogi żółciowe, węzły chłonne, naczynia. Za pomocą tej metody rozpoznajemy również, co kryje się pod różnymi guzkami, które są widoczne przez ściany jelita grubego.
 • APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY ATOM – aparat do elektrokoagulacji pozwala na usuwanie polipów jelita grubego prądem w osłonie argonu, który jednocześnie chłodzi i izoluje miejsce zabiegu. Urządzenie redukuje do minimum ryzyko perforacji jelita i późniejszych powikłań.
 • DIODOWY LASER CHIRURGICZNY – sprzęt jest przeznaczony do usuwania żylaków odbytu. Leczenie dotyczy pacjentów którzy zgłosili się na badanie endoskopowe, ale z powodu żylaków odbytu zabieg endoskopowy został przesunięty do czasu ich wyleczenia. Żylaki odbytu i szczelina odbytu to szczególnie nieprzyjemne dla pacjenta dolegliwości, których leczenie tradycyjnymi metodami jest długie, uciążliwe, a często też mało skuteczne. Zastosowanie tego typu urządzenia zdecydowanie przyspieszy czas leczenia oraz daje lepsze i dłuższe efekty.
 • Insuflator CO2 – urządzenie medyczne wytwarzające odmę otrzewnej, wykorzystywane w celu poprawy dokładności i skuteczności zabiegów chirurgicznych.

Ponadto w celu zwiększenia komfortu leczenia osób starszych oraz niepełnosprawnych przychodnia specjalistyczna ENDOMED zostanie wyposażona w:

 • WYŚWIETLACZ DO SALKI RELAKSACYJNEJ umożliwiający emisje obrazów i filmów umożliwiających zrelaksowanie się osobom starszym przed zabiegiem endoskopowym.
 • WYŚWIETLACZ DO REJESTRACJI oraz WYŚWIETLACZE POD GABINETY LEKARSKIE umożliwiające komunikowanie się z osobami niedosłyszącymi i głuchoniemymi. Za pośrednictwem wyświetlaczy będzie udzielana informacja o miejscu (numerze gabinetu) i terminie udzielania porady lub zabiegu.
 • WIDEOTELEFON – umożliwiający połączenie się z tłumaczem języka migowego podczas udzielania porady specjalistycznej oraz zabiegu endoskopowego z udziałem pacjenta niedosłyszącego.
 • ZESTAW DO PRZETWARZANIA GŁOSU NA TEKST umożliwiające komunikowanie się z osobami niedosłyszącymi, głuchymi oraz niewidomymi.

W ramach projektu zakłada się utworzenie modelu opieki koordynowanej z uwzględnieniem środowiskowych form opieki, który został ukierunkowany na usprawnienie obsługi pacjentów przez ośrodki medyczne . Zaznacza się, że koordynowana opieka w ochronie zdrowia powinna dotyczyć wszystkich obywateli (w zakresie projektu: obywateli miasta Wrocław). Opieka koordynowana zapewnia ciągłość leczenia od momentu stwierdzenia możliwości podejrzenia nowotworu przewodu pokarmowego do momentu wyleczenia lub dokonania pogłębionej diagnostyki w celu skierowania na dalsze leczenie w warunkach szpitalnych. Zapewnienie pacjentom tego typu opieki jest możliwe, przez nawiązanie współpracy pomiędzy Centrum Zdrowia – ENDOMED oraz:

 • NZOZ Beata Flakowicz w zakresie POZ,
 • SPZOZ w Świdnicy w zakresie AOS,
 • NZOZ Hist-Med. w zakresie badań histopatologicznych.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU Centrum Medyczne ENDO-MED PL. SOLIDARNOŚCI 1/3/5  53-661 Wrocław +48 71 78 10 140 +48 519 17 13 18 FAX: +48 71 35 55 926 e-mail: endomed@op.pl GODZINY REALIZACJI PROJEKTU Pn-Pt: 9:00 – 19:00 Sb: 9:00 – 14:00

Nasza lokalizacja

Partnerzy